Banka Haciz İşlemleri Ne Zaman Başlatılır?

Kredi veya kredi kartı borçları kapsamında bankaların uyguladığı haciz işlemlerine ilişkin tüm detaylar. Kredi, kredi kartı borçlarının ödenmemesi durumunda haciz işlemleri ne zaman başlar? Bankalar haciz işlemleri için ne zaman adım atar? Haciz işlemleri nasıl kendiliğinden düşer? Haciz işlemlerine ilişkin tüm detaylar SGK Bülteni olarak haberimizde.

Banka Haciz İşlemleri Ne Zaman Başlatılır?
28 Temmuz 2020 - 06:06

Borçlu kişilerin bankalar almış oldukları kredi kartı, kredi ürünlerinin geri ödeme işlemlerini 2 ay veya daha çok süreyle ödememeleri durumunda bankaların borçlu olan kişilerden borcun tamamını isteme hakkı bulunur. Borçlu olan kişiler buna da hala riayet etmedikleri takdirde bankalar borcun yeniden yapılandırarak borçlu kişiden ödeme ister. Borçlu olan kişinin ödememe mevzusunda ısrarı sürerse banka borçlu dosyasını icra müdürlüğüne sevk ederek haciz işlemlerinin başlaması için talepte bulunmaktadır ve böylece haciz süresi başlamış olur.

HACİZ İŞLEMLERİ İÇİN BANKA NE ZAMAN ADIM ATAR?Banka tarafından haciz işlemlerinin başlatılabilmesi için, öncelikli olarak banka tarafından icra müdürlüklerine başvurarak takip talebinde bulunması gerekmektedir. Bu talebin üstüne icra müdürlükleri takip dosyasını düzenleyerek borçluya bildirimde bulunmaktadır. Borçlu bu bildirimi aldıktan sonrasında burda yazan yükümlülüklere uymak zorundadır. Borçluya meydana getirilen bildirimde yer edinen yükümlülükler aşağıda belirtilen gibidir:

* Borca ilişkin bildirimin alınmasından itibaren belirtilen süre içinde ilgili kurumlara lüzumlu borcun ödemesinin yapılması,

* Borçlu kişinin bu borca veya ödeme emrine itiraz hakkının bulunması,

* Mal beyanında bulunulması mevzusunda başvuru yapması gerektiğine dair açıklayıcı bilgiler bulunur.
HACİZ BAŞLATMA AŞAMALARI

Banka tarafından borçluya bildiri gönderilmesinin ardından tebligatı alan borçlunun, borç ile alakalı vazife ve sorumlulukları bulunmaktadır. Eğer borçlu kişi tebligatta yer alan ve kendisini açıklanan vazife ve sorumlulukları yerine getirmezse, takip işlemleri kesinleşmiş olacaktır. Takip işlemlerinin kesinleşmesinin ardından,  alacaklı taraf veya  alacaklı tarafın vekili olan ve alacaklı tarafı temsil eden avukat tarafından, o bölgeye ait İcra Müdürlüğü'ne başvuru yapma hakkı doğacaktır.  Böylece icra müdürlüğüne başvuru yaparak borçlu kişinin başvuru edilerek borçlu olan kişinin taşınır ve taşınmaz tüm mallarının haczedilmesi talep edilecektir.  Alacaklının veya alacaklı vekili olan avukatın bu talebinin kabul edilmesi üstüne icra memurları ile birlikte borçlu kişinin ikamet etmiş olduğu adrese gidilerek hacze mevzu olan eşyaların tespiti sağlanır.

HACİZ İŞLEMİ NE ZAMAN DURDURULUR?

Bankalar tarafından başlatılan haciz işlemlerinin durdurulması için belli şartların oluşması gerekmektedir. İcra takip edeninin kesinleşmesi ile birlikte borçlu olan kişinin mal beyanında bulunma mecburiyeti bulunur. Haciz işlemleri icra müdürlüğünün borçlu olan kişiye göndermiş olduğu bildiride yazan süre içinde lüzumlu olan borç tutarının ilgili kurumlara ödenmesi durumunda beyanda bulunulan mallar üzerindeki haciz işlemleri durdurulmaktadır.

Bunun haricinde haciz işlemleri bir tek alacaklının veya alacaklı vekili olan avukatın talepleri doğrultusunda durdurulmaktadır. Yani haciz durumu ile karşı karşıya kalındığında  alacaklı veya alacaklı vekili olan avukat ile anlaşma yoluna gitmek ve borcun ödeneceğine dair taahhüt vermek haciz işlemlerinin  alacaklı veya alacaklıyı temsil eden Avukat tarafından kaldırılmasını sağlayacaktır.  bu durumda önemli bir nokta olarak taahhüt verilmesi gerektiğinde kişinin veya kişilerin iyice düşünülmesi gerekmektedir. Çünkü Verilen taahhütün ihlal edilmesi ile hem haciz işlemi tekrar başlatılacaktır. Hem de taahhüt veren kişi için hapis cezası ihtimali de doğacaktır.HACİZ İŞLEMİ KANUN GEREĞİ NASIL KENDİLİĞİNDEN DÜŞER?

Haciz mevzusu olan mallara alacaklı veya alacaklı vekili olan avukat tarafınca satış talebi gelmediği durumda hacze mevzu olan malların üstünden haciz düşmüş sayılmaktadır. Alacaklı veya alacaklı avukatının haczedilen mallara satış isteğinde bulunmadığı durumlarda ise aşağıda belirtilen sürelerde beyanda bulunan mallar üzerindeki haciz işlemleri düşmektedir.

Beyanda bulunulan göç eder malın satışı 1 yıl içinde talep edilmediyse. Beyanda bulunulan taşınmaz malların satışı 2 yıl içinde talep edilmediyse. Bu iki maddenin gerçekleştiği durumlarda haciz işlemi kanun gereği kendi kendine düşmektedir.

Sgkbulteni.com

YORUMLAR

  • 0 Yorum