Çerez Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIMI BİLGİLENDİRME AÇIKLAMASI

SGK Bülteni internet haber sitesi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") yönetmeliğine bağlı olarak kullanıcı ile ziyaretçilerimizin kişisel verilerini korunması ve güvenliği konusuna büyük önem göstermekteyiz. Kişisel Veriler Korunması ve Güvenliği hakkında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca SGK Bülteni olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIMI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda yer alan maddeye göre "kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi" her türlü bilgi kişisel veri olarak kabul edilir. SGK Bülteni; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ülkemizin taraf bulunduğu uluslararası sözleşmeler ile birlikte Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda yer alan mevzuatın yetki sınırı çerçevesinde kişisel verilerinizi kullanmaktadır.

Sgkbulteni.com internet adresi üzerinden sağlanan hizmet kapsamında bildirdiğimiz bilgileriniz, sizlerin beyanları doğrultusunda ve bilginiz dahilinde toplanabilir.

SGK Bülteni ile bize ulaşın sayfası aracılığıyla irtibata geçmeniz, iletişim kurmanız durumunda; www.sgkbulteni.com olarak bizlere sunduğunuz isim bilgisi, e-posta adresi, iletişim içeriği ile kullandığınız cihaz bilgisi, IP verileriniz (Kaynak ve hedef nokta bilgileri), telefon numarası, e-posta adresi, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet bilginiz, haberlere yorum yapmanız durumunda kullanıcı adı, yorum içeriği ve IP verileriniz Kaynak ve hedef nokta bilgileri ile konum bilginiz işlenebilir.

SGK Bülteni olarak kişisel verilerinizi kullanma, işlenme amacımız; siz ziyaretçilerimizin www.sgkbulteni.com adlı sitemizi daha etkin, hızlı, site hizmet ve faaliyetlerini ihtiyaçlarınız doğrultusunda özelleştirme, kullanım kolaylığı sağlamaktır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ KORUNMASI İLE İLGİLİ HAKLARINIZ

Sitemize yapmış olduğunuz ziyaretleriniz kapsamında; kişisel verileriniz, her türlü yazılı, sözlü veya elektronik ortam üzerinden verdiğiniz beyan ve onaylarla toplanmakta ve KVKK'ın 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak işlemektedir. Kişisel Verileriniz ile ilgili haklarınız kapsamında KVKK'nın ilgili mevzuatı ve 11. maddesi gereği www.sgkbulteni.com internet sitemize başvuruda bulunarak aşağıda yer alan bilgileri talep edebilirsiniz.

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme KVKK ile öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerin düzeltilmesini talep etme veya silinmesini talep etme hallerinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ÇEREZ (COOKİE) KULLANIMI

SGK Bülteni olarak sitemizi kullanmaya devam ettiğiniz süre zarfı içerisinde çerez kullanımı kabul edilmiş olur. www.sgkbulteni.com olarak sitemizde kullanan çerezlerin kullanım kapsamını sizlere aktarıyoruz.

Çerezler (Cookie) sitemizin kullanımı durumunda Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera gibi internet tarayıcısı tarafından bilgisayar, tablet, cep telefonuna yüklenen tanımlama dosyalarıdır. Bu çerezler siteyi ziyaret eden kullanıcılara Kişisel Verilerinizi kullanma koşullarına bağlı kalarak daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde gezinme bilgilerinizi saklamakta; 3. Kişilerle paylaşabilmekte.

İşbu Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunması ve Çerez Politikası’nda zaman zaman değişiklik yapılabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunması ve Çerez Politikası’nın internet sitesinde/mobil uygulamada/webmobilde yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Bu sebeple Kullanıcı/Üye’nin işbu metni periyodik olarak gözden geçirmesini öneririz.

Kalıcı ve geçici çerezler olmak üzere; çerezler iki farklı şekildedir.

Kalıcı Çerez Nedir? Kalıcı çerezler internet sitemizi ziyaret ettiğiniz anda oluşan ve geçerlilik süresi sona erene kadar aktif olan çerezlerdir.

Geçici Çerez Nedir? Geçici çerezler ise sitemizi kullanmaya başladığınız anda aktif olur ve sitemizden ayrıldığınızda sonlanır.

Çerezlerin Kaldırılması

Çerezlerin bilgisayarınızda saklanmasını istemiyorsanız tarayıcınızın ayarlar kısmından çerez kullanım tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Bunun için kullandığınız internet tarayıcısının belirlediği şekilde düzenlemeler yapmalısınız. Bu düzenlemeler farklı tarayıcılarda değişiklik gösterebilir. Tarayıcılarınızın yardım sayfalarından çerez kullanımının kaldırılmasına ilişkin detaylı bilgi edinebilirsiniz.
 
KİŞİSEL VERİLERE İLİŞİKİN İLETİŞİM İZİN METNİ

İşbu metin ile birlikte, paylaşmış olduğunuz isim, soy isim, yaş, cinsiyet, medeni durum, yaşanılan bölge, eğitim düzeyi, ilgi alanları, her türlü yazılı ve görsel basına ilişkin alışkanlığı-tercih, zevk ve beğeniler, fatura içerikleri, cep telefonu numarası, mail, IP adresi ve ikametgâh adres bilgileri ile kredi kartı bilgileri gibi kişisel bilgilerinizin toplanması; kişisel bilgilerinizin; tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi, istatiksel bilgi oluşturulması amacıyla; otomatik olan/olmayan yöntemlerle temin, devralınma, yasal azami süreler aşılmamak üzere öngörülecek süre ile yurt içinde ve dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilme, depolanma, muhafaza, elde edilebilir hale getirilme, kullanılma, güncellenme, değiştirilme, birleştirilme, yeniden düzenlenme, sınıflandırılma, açıklanma, paylaşım, (yurt içinde-dışına) aktarılma, transfer ve sair işlenmelere tabi tutulabilecek ve aynı amaçlara yönelik olarak; tüm SGK Bülteni ile de paylaşılmasına izin vermiş bulunmaktasınız.