e-Devlet SGK Hizmetler Listesi: Emeklilik SSK Bağkur Sigortalı

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK e-Devlet üzerinden onlarca hizmet sunuyor. Çalışma hayatında yer alan milyonlarca vatandaşların haklarının ve çalışma durumlarına dair hizmetlerin sunulduğu e-Devlet üzerinden hem sorgulama hemde diğer işlemler tamamlanabiliyor. Bu kapsamda e-devlet üzerinden yapılabilen tüm işlemleri sizlerle paylaşıyoruz. İşte 2020 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sunulan ve vatandaşların kurumlarına birimlerine gitmeden e-Devlet'ten alabildikleri tüm hizmetler listesi.

e-Devlet SGK Hizmetler Listesi: Emeklilik SSK Bağkur Sigortalı
05 Haziran 2020 - 16:21
SGK Haberleri - e-Devlet üzerinden SGK tarafından sağlanan tüm hizmerler dökümü.

Çalışma hayatında yer alan vatandaşlar için en önemli kurumların başında SGK geliyor. SGK üzerinden onlarca işlemi kuruma bizzat gitmeden tamamlayabilen vatandaşlar çalışma durumlarına sigortalılık durumlarına, emeklilik şartlarına ve sürecine 4/A, 4/B, 4/C, 4/D sorgulama işlemlerini hallledebiliyor. SGK üzerinden yapılacak işlemlere dair güncellenmiş liste ise şu şekilde;

SGK'NIN E-DEVLET HİZMETLERİ GÜNCEL LİSTESİ

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından e-Devlet üzerinden çalışan, çalışmayan tüm vatandaşlar için sağladığı hizmetlere ilişkin güncel liste.

Sigortalılık Uygulamaları

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü

Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belge Doğrulama

4A Hizmet Dökümü

4A Hizmet Dökümü Belge Doğrulama

4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme

4B İş Göremezlik Raporu Çalışmazlık Beyan İşlemleri

4A Askerlik Borçlanması Başvurusu

4A Doğum Borçlanması Başvurusu

Son Kez 4/A Sigortalısı Olanların Avukatlık Stajında Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

Son Kez 4/A Sigortalısı Olanların Doktora veya Tıpta Geçen Uzmanlık Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

4A On Günden Az Süreli Ev Hizmeti Çalışan Kişi Sorgulama

4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama

4A Sigortalı Tescil Kaydı Tespiti

4A(SSK) Sigortalılarının Kendini Bildirmesi

4B Askerlik Borçlanması Başvurusu

4B Basamak Bilgisi

4B Borç Durumu

4B Doğum Borçlanması Başvurusu

Elektronik ortamda düzenlenen yurt dışı hizmet/ikamet belgeleriyle yurt dışı borçlanma talebinde bulunulması

4B Hizmet Bilgisi

4B İsteğe Bağlı İlk Tescil Kaydı

4B Ödeme Dökümü

4B Tescil Kaydı

4B(Bağkur)Günlük Kazanç Beyanı Girişi

4B Kapsamında Toptan Ödeme İhyası

4C İsteğe Bağlı Ödeme Dökümü

4C Tescil Kaydı

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu Kapsamında Kamu Görevlilerinin Hizmetlerinin İhyası

5434 Sayılı Kanunun 12'nci Maddesine Göre İsteğe Bağlı İlgilendirme İşleminin Yapılması

5434 Sayılı Kanun'un Ek 71'nci Maddesine Göre Sigortalılık İşlemleri

5434 Sayılı Kanun'un Ek 76'ncı Maddesine Göre Sigortalılık İşlemleri

5434 Sayılı Kanun'un Geçici 192'nci Maddesine Göre Sigortalılık İşlemlerinin Yapılması

6552 Yapılandırma Sorgulama

6736 Yapılandırma Sorgulama

EGM’de Çalışan Kamu Görevlilerinin Kendi Hesabına Fakülte veya Yüksekokulda Okudukları Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

EK5/EK6/5G/30 Günden Az İBS Tescil Kaydı ve Borç Dökümü

Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama

Hitap Belge Doğrulama

Hitap Hizmet Dökümü

Kamu Görevlileri Sendikalarının Yönetimine Seçilenlerin Aylıksız İzinde Sayıldıkları Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

Son Kez 4/C Sigortalısı Olanların 1416 Sayılı Kanun Uyarınca Yurtdışında Geçen Başarılı Öğrenim Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

Son Kez 4/C Sigortalısı Olanların Er veya Erbaş Olarak Silah Altında veya Yedek Subay Okulunda Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

Son Kez 4/C Sigortalısı Olanların Sigortalı Olmaksızın Avukatlık Stajında Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

Son Kez 4/C Sigortalısı Olanların Sigortalı Olmaksızın Doktora Öğreniminde Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

Son Kez 4/C Sigortalısı Olan Hekimlerin Fahri Asistanlıkta Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

Son Kez 4/C Sigortalısı Olan Kadın Sigortalının Doğum Sonrası Primsiz Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

Kamu Görevlisi Sigortalıların Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulaması Kapsamındaki Hizmetlerinin Tespit Edilerek Hizmet Kayıtlarına İşlenmesi

Son Kez 4/C Sigortalısı Olanların Tıpta Uzmanlık Öğreniminde Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

Kamu Görevlisiyken Bu Görevinden Ayrılanların Hizmet Sürelerinin Birleştirilmesi

Malul Çocuğu Olan 4/C Sigortalısı Kadın Çalışanların 28/8nci Madde Başvurusu ve Takibi

Personel Mevzuatlarına Göre Aylıksız İzinde Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

Seçim Kanunları Gereğince Görevlerinden İstifa Eden Kamu Görevlilerinin Seçimler Nedeniyle Açıkta Geçirdikleri Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

5434 Sigortalısının Fahri İmamlıkta Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

TSK’da Çalışan Askeri Personelin (Astsubay-Subay) Kendi Hesabına Fakülte veya Yüksekokulda Okudukları Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

4857 Sayılı Kanuna göre Kısmi Süreli Çalışan Sigortalıların Borçlandırılması

4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi

4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi Doğrulama

Ev Hizmetlerinde Çalışanların İstirahat Raporu Çalışmazlık Bildirimi

4A İsteğe Bağlı İlk Tescil Kaydı

4A İsteğe Bağlı Sigortalılığı Sona Erdirme

4/B-2020 Erteleme Kapsam Listesi (Covid-19)

Emeklilik Uygulamaları

5510 Sayılı Kanun 4/1(c) Kapsamında Yaşlılık Aylığı Bağlanması

Almanya / Bulgaristan Emekli Ödemeleri

4A Banka ve Adres Değişikliği

4A Emekli Aylığı Kesintileri

4A Emekli Aylık Bilgisi

4A Emekli Aylık Bilgisi Belge Doğrulama

4A Emekli Ödeme Bilgileri

4A Emeklilik Kaydı

4B Banka ve Adres Değişikliği

4B Emekli Aylığı Hesaplama

4B Emekli Aylığı Kesintileri

4B Emekli Aylık Bilgisi

4B Emekli Aylık Bilgisi Belge Doğrulama

4B Emekli Ödeme Bilgileri

4C Banka ve Adres Değişikliği

4C Bir Aylık Maaş Tercihi

4C Emekli Aylık Bilgisi

4C Emekli Aylık Bilgisi Belge Doğrulama

4C Emekli Aylık Ödeme ve Kesinti Bilgileri

4C Emeklilik İşlemleri Evrak Takibi

Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Kapsamı nda Bağlanan Malullük Aylığının Tam Aylığa Dönüştürülmesi-

Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Kapsamında Bağlanan Yaşlılık Aylığının Tam Aylığa Dönüştürülmesi

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Kapsamında Bağlanan Ölüm Aylığı İkinci Karar İşlemlerinde Meydana Gelen Durum Değişiklikleri

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Kapsamında Bağlanan Meslek Hastalığı Geliri İkinci Karar İşlemlerinde Meydana Gelen Durum Değişiklikleri

Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Meslek Hastalığı Kapsamında Bağlanmış Ölüm Geliri İkinci Karar İşlemlerinde Meydana Gelen Durum Değişiklikleri

Almanya Hariç Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Kapsamında Bağlanan Malullük Aylığı İkinci Karar İşlemlerinde Meydana Gelen Durum Değişiklikleri

Almanya Hariç Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Kapsamında Bağlanan Yaşlılık Aylığı İkinci Karar İşlemlerinde Meydana Gelen Durum Değişiklikleri

Almanya ile İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Bağlanan Yaşlılık Aylığı İkinci Karar İşlemlerinde Meydana Gelen Durum Değişiklikleri

Almanya ile İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Bağlanan Malullük Aylığı İkinci Karar İşlemlerinde Meydana Gelen Durum Değişiklikleri

Eğitim Öğretim Yardımı Talebi

Emekli Aylığının Yurt Dışına Transfer Edilmesi Talebi

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Kapsamında Bağlanan Aylıkların Yurt Dışına Transferinin Yapılması

Erbaş ve Erler ile Güvenlik Korucularına Vazife Malullüğü Aylığı Bağlanması

Evlenme İkramiyesi Ödenmesi Talebi

Faizsiz Konut Kredisi ve TOKİ Kampanya Hak Sahipliği Belgesi Başvurusu

Geçici Köy Korucusu ve Hak Sahiplerine Aylık Bağlanması Talebi

Geçici Köy Korucusu ve Hak Sahiplerine Tazminat Ödenmesi Talebi

Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi

Hareketsiz ve Blokeli Emekli Maaşı İade Başvurusu

Hareketsiz ve Blokeli Emekli Maaşı Sorgulama

Muristen Doğan Hakkın Ödenmesi Talebi

Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?

Ölüm Yardımı ve Dul / Yetim Aylığı Talebi

Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Kapsamında Bağlanan Ölüm Aylığının Tam Aylığa Dönüştürülmesi

Toptan Ödeme Talebi

Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması

Sağlık Uygulamaları

Yurt Dışından Getirilen İlaçların Başvurusu

4A/4B/4C İlaç Kullanım Süresi Sorgulama

4A/4B/4C Muayene Katılım Payı Sorgulama

Diş Protezi Hakkı Sorgulama

Hekim Bilgilendirme

İlaç Rapor Bilgisi Sorgulama

Kurum Sözleşmeli Sağlık Tesisi Sorgulama

Kurumsal Hekim Parolası Alma

Medikal Market Sorgulama

Medula Optik Cam ve Çerçeve Bilgisi Sorgulama

Medula Optik Reçete Bilgileri Sorgulama

Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt

SPAS Müstehaklık Sorgulama(Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi)

SPAS Müstehaklık Sorgulama(Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi) Belge Doğrulama

Şahıs Ödeme Durumları Görüntüleme

Şahıs Ödemeleri Banka Hesabı Tanımlama

Şahıs Ödemeleri Sorgulama

Tedavi Bilgileri Sorgulama

Vatandaşların Kurumla Sözleşmeli İşitme Cihazı Satış Merkezlerinin İsim ve Adres Bilgileri

Diğer Hizmetler

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi "ALO 170"

SGK Cep Telefonu Bilgisi Beyan

Ortak (4A/4B/4C) Hizmetler

Maluliyet ve Hastaneye Sevk Talep Başvurusu

Kimlik Doğrulama Hizmetleri

İşveren Uygulamaları

e-Bildirge Aylık Prim ve Hizmet Belgesi

E-Bildirge Başvuru Yetkili Onay

E-Borcu Yoktur

e-SGK Şifre

İşe Giriş/İşten Ayrılış Bildirgeleri

İş Kazası ve Meslek Hastalığı E-Bildirim

İşyeri Bildirgesi (4-a lı Sigortalı Çalıştırılanlar Yönünden)

İşyeri Nace Değişiklik Talep

İşyeri UAVT Adres Giriş

Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi

Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi

Diğer Uygulamalar

SGK Kurum Dışı Sınav Uygulaması

SGK Sınav Sonuç İlan Uygulaması

Sosyal Güvenlik Kurumu DYS Evrak Takip

Sosyal Güvenlik Kurumu Kart ile Prim Ödeme Uygulaması

E-DEVLET'TEN SGK UYGULAMALARINA NASIL ULAŞIRIM

E-Devlet üzerinden SGK işlemlerine ulaşmak isteyen vatandaşlar için sgkbulteni.com olarak sunulan tüm hizmetlere dair detayları sizlerle paylaşıyoruz. İşte e-Devlet üzerinden yukarıda yer alan listedeki uygulamalara erişmek isteyen vatandaşların kullanacakları bağlantı adresi. Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayın, açılan sayfada T.C. numaranız ve e-Devlet şifreniz ile giriş yapın ve hangi SGK hizmetini kullanmak istiyorsanız üzerine tıklayın.

SGK e-Devlet Hizmetleri

Sgkbulteni.com

YORUMLAR

  • 0 Yorum