GAP DOKAP Hibeleri 2020-2023

GAP ve DOKAP projeleri Hayvancılık desteklerine ilişkin tüm ayrıntılar. Bu destek ödemelerinin ne zaman ve nasıl alınacağına ilişkin gerekli bilgiler ve bilinmesi gerekenler haberimizde.

GAP DOKAP Hibeleri 2020-2023
01 Ağustos 2020 - 01:33

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Projeleri kapsamında hayvancılık desteklemeleri bakanlar kurulu tarafından verilen kararlar sonucunda Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Verilecek olan DOKAP hayvancılık destekleme tutarları ve oranları her sene belirlenmekte olup 2020 ve 2023 seneleri arasında hayvancılığa verilecek olan destekleme oranı %50 olarak belirlenmiştir.

GAP ve DOKAP projeleri Hayvancılık destekleme oranları Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belirlenmiştir. Hayvan yetiştiricilerimize destekleme ödemeleri Ziraat Bankası tarafından yapılmaktadır. Verilen desteklerden faydalanmak için gerekli olan koşullar vardır. Daha evvel verilecek olan bu desteklerden yararlananlar ile kamu kurum ve kuruluşları ve kuruluşları ortakları verilecek olan bu desteklemeden yararlanamayacaktır.Proje 5 yıl süre ile devam edecek olup, bütçe yine Resmi Gazete’de yayınlanacak olan tebliğ ile netleşecektir. Bu anlamda verilecek olan desteklerin amacı bölgesel farklılıkların ortadan kaldırılması, hayvansal üretimde verimliliğin artırılarak kalite standartlarına ulaşılması, mevcut işletmelerin modern hale getirilmesidir.
 
Hibelerden Kimler Yararlanabilir?

Bakanlık tarafından verilecek olan hibelerden yararlanabilmek için aşağıda belirtilen koşullara haiz olunması gerekmektedir. Hibe destek programından yetiştiricilerimiz 2020 ve 2023 seneleri arasında toplamda 5 yıl yararlandırılacaktır. İşletmelerin en az 1 senedir faaliyet gösteriyor olmaları gerekiyor.
 
İlgili bakanlık kayıt sistemine kayıt olan yetiştiricilerimiz bu desteklemelerden yararlanabilecektir.

Hibe desteklerinden yararlanabilmeleri için işletmelerin sahip olmaları gerekli olan hayvan sayıları bulunur. Büyükbaş hayvanlarda 10 ile 50, küçükbaş hayvanlarda 100 ile 200 baş hayvan kapasitesine sahip yerleşim yerlerinin inşa edilmesi veya daha önceden yapılmış olan bu yerlerin tadilatların yapılması, Damızlık teke ve boğa alımları ekipman makine ve alet alımları gibi konularda destek sağlanacaktır. 


Daha evvel bu çerçevede desteklemelerden yararlananlar 2020 ve 2023 yılları için müracaat yapamayacaktır. Belirlenen tarihlerde müracaat yapan gerçek ve tüzel kişilerin yapılacak olan yatırımlardan yararlanabilecektir. Ancak bu konuların her birinden sadece bir defaya mahsus olarak faydalanabilirsiniz.
Başvuru özel koşulları bakanlıkca belirlenecek olup bu şartlar bölgesel farklılara göre değişiklik gösterecektir. Yatırım tutarları Bakanlık tarafından belirlenmektedir. Yatırım desteği verilmesi sonucu kalan tutarlar yatırımcı tarafından bizzat karşılanır.
 
GAP DOKAP Hibe Oranları Ne Kadar Olacak?

Destek verilecek olan konular ağıl ve ahır yapımı, mevcut ahır ve ağılların tadilatı, yapılacak olan yeni hayvan alımları, damızlık boğa, koç ve teke alımları, makine ve ekipman alımları, gübre sıyırıcı sistemi ve süt sağma makinası alımlarında uygulaması yapılacak olan hibe oranı %50 olmaktadır. 

Sadece hayvan alımlarına yönelik olarak değiş, hayvan barınaklarının yapılması amacı ile da destek sağlanıyor. İnşaat yatırımlarında %50 hibe oranı verilirken; Bu desteğin verilme amacı 49 kapasiteli büyükbaş ile 200 kapasiteli küçükbaş hayvan barınaklarının yapılmasıdır. Ancak daha fazla kapasiteli ahır ve ağıl inşa etmek isteyenlerin diğer yatırım maliyetlerini kendileri karşılamaları gerekmektedir.

Başvurular Nereye Yapılacak?

Başvurular il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlükleri‘ne yetiştiricilerimiz tarafından yapılacak olan şahsi başvurular ile alınmaktadır. Canlı hayvan destekleme müracaatları İl Müdürlükleri kanalıyla alınmaktadır. Bu desteklerden faydalanmak için gerçek veya tüzel kişi olmak gerekmektedir. Bakanlık tarafından ilan edilen koşulları taşıyanlar müracaatlarını bir dilekçe yardımıyla yapacaklar. Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmaları mecburi olan yetiştiricilerimiz sahip oldukları arazileri gösteren belgeleri de müracaat formuna ekleyerek elden teslim etmelidir. Bakanlık tarafından müracaatlar incelenecek olup, karar yetiştiriciye iletildikten sonra müracaat sonuçları Bakanlık’a gönderilecektir.

Ayrıca bu süreçte yerinde inceleme de yapılmaktadır. Bakanlık evrakların tam olup olmadıkları inceleyecek ve herhangi bir eksiklik görülmemesi durumunda ödemelerin yapılması amacıyla Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü‘ ne gönderilecektir.
 
GAP DOKAP Hayvan Hibesi Gereken Evraklar

Bakanlıkça belirlenen müracaatlar için ikametgah adresinizde bulunan Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine başvuru etmeniz gerekiyor.
 
Bakanlığın ilgili sistemlerine kayıt olduğunuzu gösteren belgeler (Türkvet, ÇKS, Koyun Keçi Kayıt Sistemi vb.)

GAP, KOP, DOKAP ve DAP kapsamında verilecek olan hibelerden faydalanmak istediğinizi dile getiren bir dilekçe

Sahip olunan arazi varlıklarına dair belgeler (Tapu belgesi, kira kontratı)

Ödemeler Ziraat Bankası Tarafından Yapılacak

Bu kapsamda verilecek destekleme ödemeleri Ziraat Bankası tarafından yapılmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından projeleri desteklemek amacıyla 2020 ve 2023 seneleri arasında bütçe ayrılmaktadır. Bu bütçe doğrultusunda yetiştiricilere verilecek olan destek tutarları hesaplarına aktarılmaktadır. Ayrıca Ziraat Bankası’ na destekleme tutarlarının %0,2′ si oranında hizmet karşılığı komisyon ödenmektedir. Ziraat Bankası Destekleme Ödemeleri Sorgulaması yapabilirsiniz.
 
Yetiştiricilerimizin destekleme ödemelerini ahır yapımları için 18 ayda kullanması gerekiyor. Yetiştiricilerimizin projeleri her sene teftiş edilmekte olup hibelerin ne yönde kullanıldığı da denetlenmektedir. Şayet yetiştirici tarafından projeye uygun çalışmalar yapılmazsa veya aksaklıklar meydana gelirse müfettişler tarafından gerekli uyarılar yapılabilir veya cezai işlem uygulanabilir.
 
Sgkbulteni.com

YORUMLAR

  • 0 Yorum