İşçinin Tazminatsız Atılma Nedenleri: 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 25. Maddesi

Çalışma ve iş hayatında yer alan tüm işçileri personelleri yakından ilgilendiren kıdem tazminatı düzenlemesi. 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 25 maddesinde yer alan kararlar.

İşçinin Tazminatsız Atılma Nedenleri: 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 25. Maddesi
22 Ekim 2019 - 13:06

Resmi Gazete’de yer alan 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 25. Maddesinde yer alan kararlar. Çalışanların tazminatsız olarak işten atılmalarına neden davranışlar. İşte tüm çalışanların dikkat etmeleri gereken ve uyulmadığında kıdem tazminatsız şekilde işten atılmaya neden olan o şartlar.

İş hayatında yer alan işçilerin neler yapmamaları gerektiğine ilişkin o maddeler; 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 25 maddesi.TAZMİNATSIZ İŞTEN ATILMAYA NEDEN OLAN MADDELER

Herhangi bir işyerinde çalışan personellerin işçilerin çalışanların hakları yasalarla koruma altında. Ancak aynı durum işverenler içinde geçerli. Bu kapsamda Resmi Gazete’de 4857 sayılı iş kanunu yer almakta.
Bu kanunun 25. Maddesinde yer alan düzenlemeler çalışanların iş yerinde uymaları gerektiği kurallara dair kararları bulunduruyor. Bu kararlara uymayan çalışanlar ise işyerinden tazminatsız olarak atılabilir.

4857 SAYILI İŞ KANUNU: 25 MADDESİ

a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.


b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması.

c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması veya 84'üncü maddeye aykırı hareket etmesi.

e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

 h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması." Durumlarında kıdem ve ihbar tazminatı ödenmez. Yani, gerek 4857 sayılı Kanunun 24. maddesi ve gerekse de 4857/25-I, III ve IV. maddeleri uyarınca yapılacak fesihlerde kıdem tazminatının ödenmesi, ancak ihbar tazminatının ödenmemesi gerekmektedir.
 
4857 Sayılı İş Kanunu'nun 25. Maddesinde yer alan bu düzenlemeler işverenlerin haklarını kapsıyor. Düzenleme kapsamı dışında davranan çalışanlar bu maddelerde yer alan kararlara aykırı hareket ederlerse kıdem tazminatı olmadan işinden olabilirler.
 
Sgkbulteni.com

YORUMLAR

  • 0 Yorum